Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού (με τη βοήθεια του χάρτη)

Παρατηρήστε προσεκτικά τους δύο χάρτες με τα όρια της αυτοκρατορίας πριν τη στέψη του Ιουστινιανού και 40 χρόνια μετά. Ποιες περιοχές προσάρτησε στη βυζαντινή αυτοκρατορία;

Νότος
Καταλαμβάνει τα παράλια της βόρειας Αφρικής και καταλύει το Βανδαλικό κράτος.
Δύση: 
Μετά από σκληρούς αγώνες κατακτά την ιταλική χερσόνησο (Οστρογοτθικό βασίλειο) και το νοτιοανατολικό τμήμα της Ισπανίας (Βησιγοτθικό βασίλειο)
Ανατολή
Οι Πέρσες κατέλαβαν πολλές περιοχές και ο Ιουστινιανός υπογράφει συνθήκη το 562 για να αποκαταστήσει την εύθραυστη ειρήνη.
Βορράς: 
Ο Ιουστινιανός δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει την εισβολή των Σλάβων και άλλων λαών στην περιοχή του Δούναβη.


Βασικός στόχος: η αποκατάσταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και κυρίως η ανόρθωση της ρωμαϊκής εξουσίας στη Δύση.
  
Συνέπειες της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού:

  • Πολλά έξοδα για τη συντήρηση των στρατευμάτων, το χτίσιμο φρουρίων κλπ. Άδειασαν τα κρατικά ταμεία.
  • Απογυμνώθηκαν οι ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας από τα στρατεύματα.
  • Πολλά από τα εδάφη που κερδήθηκαν χάθηκαν τα επόμενα χρόνια.
  • Το Βυζάντιο εξασθένησε.

Συμπέρασμα: Η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού ήταν  φιλόδοξη αλλά ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου