Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717μ.χ.)

330 (Εγκαίνια της Κων/λης) - 717 (Τέλος της δυναστείας του Ηρακλείου

Εισαγωγή

Βυζάντιο: ονομάζεται το κράτος που αναδύθηκε σταδιακά από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην Ανατολή με σημαντικότερα γνωρίσματα τη χριστιανική θρησκεία και τον ελληνικό πολιτισμό. 
Οι όροι βυζάντιο και βυζαντινή αυτοκρατορία χρησιμοποιήηκαν πολύ αργότερα από τους ιστορικούς, οι κάτοικοι του βυζαντινού κράτους αυτοπροσδιορίζονταν ως Ρωμαίοι, Ρωμανία, κράτος Ρωμαίων, κλπ.

Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία μεταμόρφωσης του ρωμαϊκού κράτους σε βυζαντινό;

  • Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης.
  • Η ανάδειξη του χριστιανισμού σε κρατική θρησκεία.
  • Η διαίρεση της αυτοκρατορίας στα χρόνια του Θεοδοσίου Α΄ (379-395) σε ανατολικό και δυτικό τμήμα.
Δραστηριότητα:

Ας παρακολουθήσουμε ένα διαδραστικό χάρτη που δείχνει την εξέλιξη της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 476 ως το 1400. Τι παρατηρείτε και τι σας κάνει εντύπωση;

1. ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ

Το βυζάντιο συνδέει την ύπαρξη του με το έργο του ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄.

Χάλκινο άγαλμα του Κωνσταντίνου Α΄στην πόλη York της Αγγλίας

1. Ο Κωνσταντίνος για να ανορθώσει το ρωμαϊκό κράτος που βρισκόταν σε παρακμή πήρε τα ακόλουθα μέτρα:
  •   Ίδρυσε μια νέα πρωτεύουσα στην Ανατολή, την Κωνσταντινούπολη.
  •  Αναγνώρισε το δικαίωμα άσκησης της χριστιανικής λατρείας.
  • Καθιέρωσε τη διάκριση της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία (έτσι ώστε να μην ανακατεύεται ο στρατός στη διοίκηση του κράτους)
  • Έθεσε στην κυκλοφορία ένα πολύ σταθερό χρυσό νόμισμα.

Βυζαντινά χρυσά νομίσματα (ο σόλιδος)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου