Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ο Ιουστινιανός και το έργο του (527-565)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Ιουστινιανός και το έργο του (527-565)


Λίγα λόγια για τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και τη σύζυγο του Θεοδώρα:


Η πολιτική του Ιουστινιανού

Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και η ακολουθία του, ψηφιδωτό της εκκλησίας του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα

Ένα κράτος, μια εκκλησία, μια νομοθεσία 
(Τι σημαίνει άραγε αυτό το "σύνθημα" του Ιουστινιανού;)

Α. Εσωτερική πολιτική (κράτος)

1. Κατέπνιξε σε συνεργασία με τη σύζυγο του Θεοδώρα την εξέγερση των δήμων του Ιπποδρόμου και του λαού της Κωνσταντινούπολης, που ονομάστηκε Στάση του Νίκα.
2. Παράλληλα, προσπάθησε να περιορίσει τη δύναμη των μεγάλων γαιοκτημόνων και να προστατεύσει τους ελεύθερους αγρότες.  

Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα και η ακολουθία της, ψηφιδωτό της εκκλησίας του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα (Ιταλία)

 Β. Θρησκευτική πολιτική (εκκλησία)

Γενικά, ο Ιουστινιανός προσπάθησε να επιβάλει την ορθοδοξία σε όλη τη έκταση της αυτοκρατορίας.
Α) Καταδίωξε τους οπαδούς των αιρέσεων και τους ειδωλολάτρες.
Β) Έκλεισε τη Νεοπλατωνική Ακαδημία στην Αθήνα.
Γ) Φρόντισε για τη διάδοση του χριστιανισμού στους λαούς του Καυκάσου και της Ανατολικής Αφρικής.

Γ. Νομοθεσία

Το σημαντικότερο έργο του Ιουστινιανού ήταν η κωδικοποίηση (= συγκέντρωση και συστηματική κατάταξη) των ρωμαϊκών νόμων.

Γιατί ο Ιουστινιανός αποφάσισε να κωδικοποιήσει το Ρωμαϊκό Δίκαιο και να εκδώσει νέους νόμους;
Γιατί το πλήθος και οι αντιφάσεις των νόμων που ίσχυαν στο Βυζάντιο δυσκόλευαν τους δικαστές στην απονομή δικαιοσύνης.

Ποια ήταν η σημασία του Ιουστινιάνειου Δικαίου;
Η σημασία του ήταν πολύ μεγάλη γιατί αποτέλεσε τη βάση του Δικαίου (= των νόμων) της Νεότερης Ευρώπης. (Η αγγλ. λέξη justice = δικαιοσύνη προέρχεται από τη λέξη Ιουστινιανός)

Ποιοι ήταν οι νόμοι που εξέδωσε ο Ιουστινιανός;1. Ιουστινιάνειος Κώδικας: συλλογή προγενέστερων αυτοκρατορικών νόμων.
2. Πανδέκτης: γνώμες ρωμαίων νομομαθών.
3. Εισηγήσεις: εγχειρίδιο για αρχάριους φοιτητές της νομικής.
4. Νεαρές: Νέοι νόμοι (μετά το 534) γραμμένοι στα ελληνικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου