Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Οι λαοί στον περίγυρο του βυζαντινού κράτους μέσα από τους χάρτες

Τον 7ο και 8ο αιώνα, διάφοροι λαοί εγκαθίστανται γύρω από τη βυζαντινή αυτοκρατορία και αναπτύσσουν σχέσεις με το βυζάντιο, άλλοτε ειρηνικές και άλλοτε εχθρικές.

1η δραστηριότητα: Οι γειτονικοί λαοί

 


Παρατηρήστε προσεκτικά το χάρτη και καταγράψτε α) τους λαούς που βρίσκονται γύρω από τη βυζαντινή αυτοκρατορία στο βαλκανικό χώρο και τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας β) την κίνηση των λαών αυτών στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου.


  2η δραστηριότητα: Οι Άραβες
Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά το χάρτη να εντοπίσετε την πορεία των Αράβων στην προσπάθεια κατάκτησης της Μεσογείου, από τις αρχές του 7ου αιώνα ως και τον 8ο αιώνα. α) ποιες είναι οι περιοχές που κατακτούν; Β)μέχρι που φτάνουν δυτικά; γ) Ποια νησιά κατακτούν στη Μεσόγειο;
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου