Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Λαοί στον περίγυρο του βυζαντινού κράτους (βαλκανικός χώρος)

Σχεδιάγραμμα της ενότητας
 

Λαοί στο βαλκανικό χώρο:Σλάβοι 
  •  Οι Σλάβοι ήταν λαός νομαδικός.
  • Τον 6ο αιώνα βρέθηκαν εγκατεστημένοι βόρεια του Δούναβη και άρχισαν τις επιδρομές κατά του βυζαντίου.
  • Στις αρχές του 7ου αιώνα διάφορες σλαβικές ομάδες κατέβηκαν νότια και εγκαταστάθηκαν σε εδάφη της σημερινής Ελλάδας. Εκεί ίδρυσαν αυτόνομες κοινότητες σλαβικού πληθυσμού που ονομάζονται σκλαβηνίες.
  •  Αρχικά, επιδόθηκαν σε λεηλασίες και επιθέσεις, ωστόσο στο πέρασμα του χρόνου ήρθαν σε επαφή με τους ντόπιους ελληνικούς πληθυσμούς και ανέπτυξαν μαζί τους οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. 
  • Οι Σλάβοι σταδιακά εξελληνίστηκαν σε τρία στάδια: α) υποτάχθηκαν στρατιωτικά στο βυζάντιο. Β) εκχριστιανίστηκαν και γ) αφομοιώθηκαν κοινωνικά και εθνολογικά.
Άβαροι 

Είναι λαός ουννικής καταγωγής που τα τέλη του 6ου  και μέχρι τις αρχές του 9ου αιώνα είχαν ιδρύσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία στην κεντρική Ευρώπη και συχνά ενεργούσαν επιθέσεις κατά του Βυζαντίου.

Χάρτης με τη θέση του Χαγανάτου των Αβάρων γύρω στα 650 μ.Χ (Wikipedia)
 

Βούλγαροι 
  • Οι Βούλγαροι ήταν λαός ασιατικής προέλευσης με καλή στρατιωτική και πολιτική οργάνωση.
  •  Στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν οι Βούλγαροι, ανάμεσα στον Αίμο και το Δούναβη, βρήκαν πολλούς σλαβικούς πληθυσμούς τους οποίους υπέταξαν.
  • Μετά από αντιπαραθέσεις διαμορφώθηκε το βουλγαρικό έθνος. Στο νέο κράτος που δημιουργήθηκε οι ολιγάριθμοι Βούλγαροι έδωσαν το όνομα και την πολιτική και στρατιωτική οργάνωση, ενώ οι πολυάριθμοι Σλάβοι τη λαϊκή βάση και τη γλώσσα.
  • Στις βυζαντινο βουλγαρικές σχέσεις υπήρξαν περίοδοι μακρών πολέμων αλλά και εμπορικές συναλλαγές σε περιόδους ειρήνης.
  •  Τον 9ο αιώνα οι Βούλγαροι ασπάστηκαν το χριστιανισμό και εντάχθηκαν σταδιακά στη σφαίρα επιρροής του βυζαντίου.
Το πρώτο βουλγαρικό κράτος
  


   
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου