Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

8ος-11ος αιώνας: Περίοδος της μεγάλης ακμής του βυζαντίου

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας

Οι σημαντικότερες εξελίξεις από τον 8ο ως τον 11ο αιώνα:

Α. Τα σύνορα του βυζαντινού κράτους- εξωτερική πολιτική

Το "υγρό πυρ", ένα αποτελεσματικό όπλο των βυζαντινών, ενάντια στους εχθρούς του

1.Τα σύνορα ανάμεσα στους βυζαντινούς και το χαλιφάτο σταθεροποιούνται.
2. Στα μέσα του 9ου αιώνα οι βυζαντινοί περνούν στην αντεπίθεση στη Μ. Ασία.
3. Στα Βαλκάνια, το Βυζάντιο αντιμετωπίζει τη βουλγαρική απειλή.
4. Το Βυζάντιο αρχίζει σταδιακά να αφομοιώνει τους σλαβικούς πληθυσμούς.

Β. Διοίκηση

Τα θέματα γενικεύονται στη Μ. Ασία και τα Βαλκάνια.

Η ανάπτυξη των βυζαντινών θεμάτων το 10 αιώνα

-Ας θυμηθούμε:
  • Τι είναι τα θέματα;
  • Ποιος διοικεί τα θέματα;
  • Πώς ονομάζεται ο στρατός των θεμάτων και από ποιους επανδρώνεται;
  • Τι είναι τα στρατιωτόπια ή στρατιωτικά κτήματα;
  • Τι συνέπειες πιστεύετε ότι είχε η ανάπτυξη των θεματικών στρατών για το βυζάντιο;

Γ. Οικονομία: Ανάκαμψη1. Ο πληθυσμός του Βυζαντίου αυξάνεται και πάλι.
2. Αναζωογονείται το εμπόριο και η βιοτεχνία.
3. Αυξάνονται τα κρατικά έσοδα.
Αλλά, ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομία του Βυζαντίου στηρίζεται κυρίως στην ....................................................................................................................................

Γενικά, στη διάρκεια αυτής της περιόδου ενισχύεται ο ελληνικός χαρακτήρας της αυτοκρατορίας και περιορίζεται η χρήση της λατινικής γλώσσας.

Εργασία

Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄(802-811) πήρε μια σειρά από οικονομικά μέτρα για να αυξήσει τα έσοδα του κράτους. Επειδή τα μέτρα αυτά ήταν κυρίως η επιβολή νέων φόρων, δεν ήταν και πολύ αγαπητά στο λαό, γι΄ αυτό ονομάστηκαν "Κακώσεις" .
Να διαβάσετε προσεκτικά το παράθεμα "Οι κακώσεις του Νικηφόρου", στη σελίδα 32 του σχολικού βιβλίου και να απαντήσετε στο τετράδιο σας τις ερωτήσεις 3 και 4 (σελ. 33)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου