Εικόνες για την ιστορία της Β΄ Γυμνασίου


Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα

Τα ψηφιδωτά της Ραβέννας


Άλλες εικόνες για τη Θεοδώρα

 

Η Στάση του Νίκα