Εικόνες για την ιστορία της Β΄ Γυμνασίου


Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα

Τα ψηφιδωτά της Ραβέννας






Άλλες εικόνες για τη Θεοδώρα

 













Η Στάση του Νίκα