Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Το σχίσμα των δύο εκκλησιών (Η διαίρεση της χριστιανικής εκκλησίας)

Σύνδεση με τα προηγούμενα: 
Οι σχέσεις της εκκλησίας της Ρώμης με την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης είχαν ψυχρανθεί στο παρελθόν, εξαιτίας γεγονότων που είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Μπορείτε να τα θυμηθείτε;
Δραστηριότητα Ι:

1. Να διαβάσετε προσεκτικά το παράθεμα από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (τομ. Η΄, σελ. 263) και να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

α) Γιατί το 1054 θεωρείται ως ημερομηνία του σχίσματος των δύο εκκλησιών;
β) Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές των γεγονότων που οδήγησαν στο σχίσμα;
γ) Ποια στοιχεία της προσωπικότητας τους έκαναν δύσκολη την επίτευξη μιας συμφωνίας;Δραστηριότητα ΙΙ:


1. Αφού διαβάσετε το παράθεμα από το σχολικό βιβλίο «Επιστολή Μ. Κηρουλάριου για τις διαφορές με τους Λατίνους», να επισημάνετε ποιες είναι οι βασικότερες θρησκευτικές διαφορές των δύο Εκκλησιών, σύμφωνα με τη γνώμη του πατριαρχείου. Κωνσταντινούπολης.

Επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλαρίου για τις διαφορές με τους Λατίνους

     Πρέπει να ξέρεις ότι οι Ρωμαίοι δεν έχουν χτυπηθεί από ένα μόνο βέλος (πλάνη), δηλ. τα άζυμα, αλλά πολλά και διάφορα βέλη, που πρέπει να απομακρύνουμε.

    [...] Στο άγιο σύμβολο [της Πίστεως] κάνουν την ακόλουθη κακόβουλη και επικίνδυνη προσθήκη: «Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του Πατρός και Υιού εκπορευόμενον.

    [...] Οι επίσκοποι τους φοράνε δαχτυλίδι στο χέρι τους, σαν να έχουν τάχα παντρευτεί την εκκλησία, και λένε ότι φοράνε τον αρραβώνα. Επιπλέον, πηγαίνουν στον πόλεμο και βάφουν τα χέρια αλλά και τις ψυχές τους με αίμα, φονεύοντας και φονευόμενοι.

Acta et scripta [...] de controversio ecclesiae Graecae et Latinae [...], έκδ. C. Will, Λειψία-Marburg 1861, 180-182.
2. Αφού διαβάσετε το παράθεμα από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (τομ Η΄, σελ. 263)   να επισημάνετε τις διαφορές των δύο εκκλησιών,  σύμφωνα με τη γνώμη της παπικής πρεσβείας.

Τελικά, ποια νομίζετε ότι ήταν τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν στο Σχίσμα των δύο Εκκλησιών; 
 

Η διαίρεση του ευρωπαϊκού κόσμου μετά το σχίσμα των δύο εκκλησιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου