Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Οι αγώνες των βυζαντινών εναντίον των Αράβων και των Βουλγάρων μέσα από τους χάρτες

Δραστηριότητα Ι
 
Ο παρακάτω χαρτης μας προσφέρει πολλές πληροφορίες για τα σύνορα και τους πολέμους ανάμεσα στους Άραβες και τους Βυζαντινούς από τις αρχές του 8ου ως τον 11ο αιώνα. 
  • Με μωβ χρώμα απεικονίζεται η βυζαντινή αυτοκρατορία και με πράσινο το αραβικό χαλιφάτο τις αρχές τους 8ου αιώνα. 
  •  Τα πράσινα βέλη δείχνουν τις αραβικές επιθέσεις, ενώ τα μωβ βέλη τις βυζαντινές (προσέξτε και τις ημερομηνίες).
  • Τα πράσινα Χ δείχνουν τις νίκες των αράβων, ενώ τα μωβ Χ των βυζαντινών.
  • Το μωβ σήμα με την άγκυρα δείχνει τα ναυτικά κέντρα των βυζαντινών και η πράσινη άγκυρα των Αράβων
Παρατηρήστε με προσοχή και καταγράψτε:
 
Ποια εδάφη περιλαμβάνει το βυζαντινό κράτος και ποια το αραβικό χαλιφάτο ως τις αρχές του 8ου αιώνα;

Ποια είναι τα σημαντικότερα ναυτικά κέντρα των δύο αντιπάλων;

Ποια εδάφη (πόλεις, νησιά)  θα κατορθώσουν να κατακτήσουν οι βυζαντινοί και πότε;


 

Δραστηριότητα ΙΙ

Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει τους τόπους όπου διαδραματίστηκαν οι σημαντικότερες μάχες ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Βούλγαρους (με κόκκινο αστεράκι) στη διάρκεια της βασιλείας του Βασίλειου Β. Ποιες είναι αυτές; Δραστηριότητα ΙΙΙ

Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει το Βυζαντινό κράτος την εποχή του Βασιλείου Β΄(11ος αιώνας). Ποια εδάφη τελικά ανακτούν οι Βυζαντινοί από του Άραβες και τους Βούλγαρους και ποια είναι τα σύνορα της αυτοκρατορίας;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου